Zwyczaj śpiewania Kolęd

8 czerwca 2014 Selectin 0

Bardzo dużym i nierozłącznym zwyczajem świat Bożego Narodzenia jest kolęda. Kolęda powstał bardzo dawno. Natomiast kalendy kiedyś obchodzili bardzo radośnie, bawili się składali sobie życzenia byli bardzo życzliwi w stosunku do siebie. Obdarowywali się nawzajem. Ale później kościół katolicki zniósł zwyczaj obchodzenia kalend, ale zachowała się tradycja śpiewania pobożnych kolęd. Najdawniejsze kolędy jakie powstały są z piętnastego wieku. Kolędy nigdy nie zostały zapomniane bo śpiewali bardzo chętnie młodzi i starzy. Oczywiście przekazywano je z pokolenia na pokolenie i jeśli wynaleźli […]